คัดไทย ก-ฮ

ISBN 978-90-74963-05-3
ขนาด A4
ขาว-ดำ
56 หน้า
ราคา 10 ยูโร (ไม่รวมค่าส่ง 5 ยูโร)

จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองคนดัตช์และพ่อแม่คนไทยที่ต้องการให้ลูกหลานเพียงแค่เรียนรู้เบื้องต้นของภาษาไทยคือ พยัญชนะ 44 ตัวเท่านั้น ผู้เรียนจะได้ฝึกลากเส้นตามลูกศร ได้เรียนการเรียกชื่อและความหมายที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะนั้นๆ

ภาษาไทยเป็นภาษาเสียงดนตรี พยัญชนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม การที่ตัวอักษรอยู่กลุ่มไหนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องจำให้ได้ เนื่องจากกลุ่มพยัญชนะจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการกำหนดระดับเสียงของคำนั้นๆ สำหรับผู้ใหญ่เมื่อเข้าใจถึงหลักเกณฑ์นี้แล้ว อาจเริ่มคัดตัวอักษรตามกลุ่มเลยได้ โดยเริ่มจากอักษรกลาง (9 ตัว) อักษรต่ำ (24 ตัว) และอักษรสูง (11 ตัว) รายละเอียดดูในแบบคัดไทยหน้า 54