สอนภาษา

เรียนภาษาไทย
หากท่านสนใจเรียนภาษาไทย สามารถเลือกได้ตามด้านล่างนี้ คลิกที่หัวข้อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนภาษาดัตช์
หากท่านสนใจเรียนภาษาดัตช์ สามารถเลือกได้ตามด้านล่างนี้ คลิกที่หัวข้อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรเรียนภาษาดัตช์-ไทยสำหรับคู่สมรส
หลักสูตรประสมสำหรับคนที่เป็นคู่กัน คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม