เหยื่อวัฒนธรรมดัตช์

ISBN 978-90-74963-04-6
ขนาด A5
พิมพ์สีและขาว-ดำ

132 หน้า
ราคา 20 ยูโร (ไม่รวมค่าส่ง 5 ยูโร)

สำหรับคนไทยอย่างเราๆ ในเนเธอร์แลนด์ นอกจากจะประสบปัญหาพื้นฐานของสังคมแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากการมีสถานะเป็นคนต่างด้าวด้วย และที่สำคัญหลายคนอาจคาดไม่ถึง ปัญหาความเครียดที่เกิดจากความเข้าใจผิดทางด้านวัฒนธรรม โดยการนำเอาแนวคิด หรือความรู้สึกตามมาตรฐานของวัฒนธรรมตัวเองมาตัดสิน หรือตอบโต้คำพูดและการกระทำของคนดัตช์ อาจเป็นสาเหตุแห่งการแตกร้าว ทะเลาะวิวาท ถึงขั้นเครียดจัด จนก่อเหตุเศร้าสลดใจต่อตนเองหรือบุคคลรอบข้างได้ ด้วยความห่วงใย อยากให้คุณฉลาดในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของคุณ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมดัตช์ โดยพยายามศึกษา ทำความเข้าใจกับธรรมเนียมและอุปนิสัยของคนดัตช์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้