เขียน อ่านภาษาดัตช์

ISBN 978-90-74963-05-3
ขนาด 19×24.5 ซ.ม.
พิมพ์สีและขาว-ดำ
122 หน้า
ราคา 39 ยูโร (ไม่รวมค่าส่ง 5 ยูโร)

หลักไวยากรณ์ของภาษาดัตช์จะสลับซับซ้อนมากกว่าภาษาไทย เช่น คำกริยาต้องมีการแปรรูปให้เข้ากับตัวประธานและกาลเวลา คำนามมีคำนำหน้านามและรูปพหูพจน์ คำคุณศัพท์ต้องปรับตามคำหน้านามของคำนาม การวางคำในประโยคมักจะตรงกันข้ามกับคำภาษาไทย และยิ่งยากไปกว่านั้นเวลาเขียนคำดัตช์ก็จะใช้ตัวอักษรอื่น (อักษรละติน) ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทย  แน่นอนว่า หากคนไทยจะต้องเรียนภาษาดัตช์และอักษรละตินไปพร้อมๆ กัน จะยาก หรือบางครั้งยากเกินไปด้วยซ้ำ เหมือนกับอยู่ๆ จะให้วิ่ง ในขณะที่ยังก้าวเดินไม่เป็น ดังนั้น การแก้ปัญหาสำหรับผู้เรียนที่ยังเขียนตัวอักษรละตินยังไม่เป็น ควรที่จะเริ่มตรงนี้ก่อน เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ช้าๆ ได้พร้าเล่มงามและทำให้เกิดการเรียนรู้จริงและถูกจุด

แบบเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย 10 บท มีแบบฝึกหัด คำศัพท์ คำเฉลย และลักษณะพิเศษสำคัญของภาษาดัตช์ สามารถนำไปใช้เรียนด้วยตนเองได้

เนื้อหาสำคัญจะได้เรียนคือ ตัวอักษรละติน การเขียนและอ่านคำดัตช์ พื้นฐานประโยคง่ายๆ ของภาษาดัตช์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถรู้คร่าวๆ ได้ว่า จะได้เจออะไรบ้างถ้าเรี่มเรียนจริง