รวมคำศัพท์ไทยพูดดัตช์

ISBN 978-90-74963-08-4
ขนาด A6
ขาว-ดำ
296 หน้า
ราคา 15 ยูโร (ไม่รวมค่าส่ง 5 ยูโร)

รวมคำศัพท์แบบเรียน “ไทยพูดดัตช์” ทั้ง 4 เล่ม และเพื่อให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น จึงได้นำคำศัพท์จากหนังสือและแบบเรียนต่างๆ ที่ทาง TVS จัดทำขึ้นก่อนปี 2010 มาไว้ด้วย หาคำศัพท์ได้สองทาง ไทย-ดัตช์และดัตช์-ไทย ประมาณ 2,250 คำ

เหมาะสำหรับคนไทยที่สนใจเรียนรู้คำดัตช์ทุกระดับ ล้วนมีประโยชน์ เนื่องจากเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนาต่างๆ ในแบบเรียนภายใต้หัวข้ออันหลากหลาย ซึ่งนับว่าจำเป็นต่อการสื่อสาร โดยเริ่มจากตัวเองและขยายกว้างออกไปสู่สังคม